Jak na experimenty v Google Ads?

Pokud máte nějaké zkušenosti s Google Ads nebo PPC reklamami obecně, pak už možná víte, že jejich nastavování má sice podobný základ, avšak lepších výsledků lze dosáhnout především testováním různých verzí. A právě v tento okamžik přichází na řadu Google Ads Experiments. Jak fungují a jak je efektivně využívat?

Co jsou Google Ads Experiments?

Experimenty umožňují duplikaci stávající kampaně a vytvoření její experimentální verze. Tuto verzi lze  upravovat a poté porovnávat její výkon vzhledem k výkonu stávající kampaně. Na vzniklé kopii můžete provádět různé testy bez toho, aniž byste negativně ovlivnili stávající úspěšnou kampaň. Naopak však nabízí možnost zlepšení kampaní, které jsou málo výkonné. V rámci experimentů lze měnit cílení na jazyky, zařízení, místa, změnit klíčová slova, apod. Jednoduše si nastavíte, co chcete zjistit.

Co je dobré o Ads experimentech vědět?

Než se pustíte do vytváření vlastního experimentu, je vhodné ujasnit si základní informace. Prvním důležitým faktem je, že experimenty nelze vytvářet v Google nákupech a pro kampaně na aplikace. Experimentů lze využít u videokampaní a v obsahové a vyhledávací síti. Pro jednu kampaň si můžete vytvořit až 5 různých experimentů, avšak v jeden okamžik může být testován pouze jeden. U nastavování reklamních experimentů je nutné myslet dopředu, neboť je třeba počítat s dobou potřebnou na schválení původní kampaně. Experiment nelze spouštět před schválením reklam. Důležitou informací je, že pokud provedete změny v původní kampani, tyto změny se do experimentu nepropíší. Pokud tedy dojde k úpravě původní kampaně nebo experimentu, může dojít ke zkreslení výsledků.

Vytvoření experimentu vs. vytvoření nové kampaně - v čem je rozdíl? 

Možná vás již napadlo, že místo experimentu je možné za účelem testování vytvořit novou kampaň. Mezi využitím experimentu a nové testovací kampaně je však zásadní rozdíl. U kampaně hrozí, že stávající a testovací kampaň budou ve vzájemném konfliktu a požadovaných výsledků nedosáhne ani jedna. Navíc experiment sdílí rozpočet s původní kampaní. Není tedy třeba přidělovat další samostatný rozpočet. Je však nutné zajistit dostatečně vysoký rozpočet u stávají kampaně tak, aby pokryl i další prokliky.

Jak vytvořit vlastní experiment?

Po přihlášení se k účtu Google Ads klikněte v dolní části stránky vlevo na Všechny experimenty. V horní části tabulky klikněte na modré plus a zvolte možnost Vlastní experiment. V rámci nastavení vlastního experimentu zadejte originální název experimentu a případně jeho popis. Dále vyberte původní kampaň, kterou chcete testovat. Experimenty se vytvoří automaticky. Pokud v nich chcete provést změny, můžete vybrat až dva cíle (například Kliknutí a Zvýšení). Dále v části Rozdělení definujte rozdělení návštěvnosti a rozpočtu. Zde se doporučuje použít 50 %. V části Časový plán vyberte datum zahájení a dobu, po kterou bude experiment probíhat. Nyní stačí nastavení pouze uložit a experiment je hotov.

Experimentovat či neexperimentovat?

Díky experimentům lze získat cenné a užitečné informace, které vám pomohou dosáhnout lepší návratnosti vašich investic. Jedná se o užitečnou funkci, díky které můžete efektivně optimalizovat vaše kampaně. Pokud potřebujete pomoci s nastavením experimentů či nastavením PPC reklamy obecně, neváhejte se na nás obrátit. Můžete nám napsat prostřednictvím formuláře nebo zavolat. Těšíme se na Vás!

Zdroj