Formáty videoreklam Google Ads

Formáty videoreklam Google Ads kromě textových PPC reklam nabízí i reklamy vizuální. Nejlepším využitím je buď PPC reklama s obrázkem, nebo rovnou video. Nabízí je v několika variantách, které se pak dají přizpůsobit podle klientových představ, cílové skupiny, nebo typu produktů.

Druhy videoreklam

Přeskočitelné instream reklamy – Představují výrobek do detailů, dají se přeskočit po 5 vteřinách. Výhodou je možnost připravit poutavý začátek a představit celý výrobek, potencionální zákazník si tedy nemusí nic hledat sám. Za nevýhodnou můžeme považovat časovou hranici, po které následuje možnost přeskočení.

Nepřeskočitelné instream reklamy – Mají nejvýše 15 vteřin, nedají se přeskočit. Výhoda je, že uživatel jim při dostatečné zvukové či vizuální stimulaci snadněji věnuje pozornost. Nevýhodou je, že nestačí představit výrobek celý.

Reklamy video Discovery – objevují se vedle dalších videí a vybízejí k přehrání. Výhodou může být příbuznost témat, kdy se reklamy zobrazují v příbuznosti s přehrávaným videem. Jako nevýhoda může působit, že při přehrávání na celou obrazovku (hlavně u telefonů) tento formát zcela zanikne.

Mikrospot – Už podle názvu tušíme nízkou časovou hranici – 6 vteřin, kdy je třeba zaujmout větší skupinu nějakým sdělením. Výhodnou je nepřeskočitelnost a krátké časové rozmezí, ve kterém se dá zaujmout. To však může být i nevýhodou, protože vymyslet heslo, slogan, reklamu tak silnou, že zaujme i po 6 vteřinách může být oříšek. Doporučení: Cílit na menší cílové skupiny a přizpůsobovat jim mikrospoty.

Reklamy outstream – Spustí se s vypnutým zvukem a dávají možnost volby. Za výhodu se dá považovat právě ta možnost spuštění či nespuštění zvuku, kdy reklama přitáhne z 99 % jen cílovou skupinu. Nevýhoda je bohužel jistá nezajímavost reklamy bez zvuku. Pokud si uživatel jen pouští písničky a reklamy bezmyšlenkovitě přeskakuje, uvítá sice tichou reklamu a méně vizuálního i zvukového smogu, ale nemusí reklamě věnovat zaslouženou pozornost.

Reklamy mastheadPPC reklama přes přehrávaný content, kdy se v rohu bude zobrazovat vaše reklama. Výhoda je, že se obsah reklamy může pojit k obsahu videa a osloví lépe cílovou skupinu. Nevýhodou ale zůstává zobrazení v rohu, i když krátké, může někoho rozčilovat a může vést k bojkotu firmy a produktu.

Nepřeskočitelné videoreklamy – Jedná se o reklamní formát, který se, jak už název napovídá, nedá přeskočit. Uživatel si ji tedy musí zobrazit. Tato videoreklama se může zobrazit před, při přehrávání a po přehrání videa a trvá mezi 15 až 20 vteřinami. Tento časový limit se dá většinou využít buď k prezentaci výrobku, nebo k prezentaci značky, kombinace obou by mohla způsobit vynechání důležitých informací. Reklamy se navíc přizpůsobují denní době a předpokládaným uživatelům, pokud si někdy všimnete, že dopoledne máte hodně reklam na úklidové prostředky, domácí spotřebiče a nákupní střediska, asi se zrovna dívá cílová skupina, která má na starost domácnost. A když k večeru začnou reklamy na pivo, tvrdý alkohol a masážní oleje, víme, že se znovu dívá ta stejná skupina, jen se posunuly jejich vyhledávácí priority z úklidu na relax.